Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului – Kasperovskaia Duminica I după Paști (a Sfântului Apostol Toma)
Stil vechi
2 Aprilie

Duminică

Stil nou
15 Aprilie
Ziua precedentă
Ziua următoare
Zi fără post
Duminica I după Paști (a Sfântului Apostol Toma). Sfântul Cuvios Tit, făcătorul de minuni. Sfinţii Mucenici Amfian şi Edesie. Sf. Mc. Policarp. Sf. Mc. Teodosia din Tir. Sfântul Mucenic Edesie. Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului – Kasperovskaia.
File pateric

    PENTRU AVVA ANDREI

    Zicea avva Andrei : trebuiesc calugarului acestea trei : strainatatea, saracia, si tacerea intru rabdare.

    PENTRU AVVA AIO

    Se spunea pentru un batran de la Tebaida, anume avva Antian, ca multe petreceri a facut in tineretile sale si la batranete s-a bolnavit si a orbit si pentru boala lui multa mangiiere ii faceau fratii si ii puneau in gura. Si au intrebat pe avva Aio pentru aceasta, adica ce va fi dintr-aceasta mangaiere? Si le-a raspuns lor : zic voua ca de va voi inima lui si se va pogori cu dulceata, chiar de va manca o curmala, Dumnezeu o va ridica din osteneala lui. Iar de nu, pazeste osteneala lui intreaga, ca nevrand este silit si aceia isi au plata.

    PENTRU AVVA AMMONATHA

    A venit odata un boier la Pelusiu si vroia sa ceara dajdie de la calugari, ca si de la mireni. Si s-au adunat toti fratii la avva Ammonatha pentru aceasta si au rainduit pe oarecari din parinti sa mearga la imparatul si le-a zis lor avva Ammonatha: nu este trebuinta de suparare aceasta, ci mai vartos linistiti-va in chiliile voastre si postiti doua saptamani si cu darul lui Hristos eu singur voi face acest lucru. Si s-au dus fratii la chiliile lor, iar batranul s-a linistit in chilia sa. Deci, dupa ce s-au implinit patrusprezece zile, s-au mahnit fratii asupra batranului, ca nu l-au vazut pe el dus undeva, zicand ca a lasat treaba lor in parasire. Lar in a cincisprezecea zi s-au adumat fratii, dupa fagaduinta. Iar batranul a venit la dansii avand hrisovul pecetluit de imparatul. Si vazind fratii, s-au uimit, zicand : cand l-ai adus pe acesta, avvo ? Si le-a zis lor batranul : credeti-ma, fratilor, ca intr-aceasta noapte m-am dus la imparatul si a scris hrisovul acesta. Si venind la Alexandria, l-am iscalit pentru boier si asa am venit la voi. Si auzind, s-au infricoaat si i-au facut metanie. Si asa s-a savarait trebuinta lor si nu i-au mai suparat boierul.

Pilda zilei

  O problemă de... iubire

Se spune că într-o zi îngerii de la botez, păzitori ai oamenilor, s-au prezentat înaintea lui Dumnezeu şi s-au plâns că nu ştiu ce să mai facă, fiindcă oamenii s-au făcut deosebit de nepăsători şi răi; au timp pentru toate relele, numai pentru rugăciune nu.

Domnul Dumnezeu i-a întrebat:

- Voi ce părere aveţi, ce ar trebui să fac pentru ei?

Îngerii au spus:

- Doamne, măreşte-le ziua cu o oră şi noi le vom spune că este darul tău numai pentru ca ei să se roage.

Bine, a zis Domnul.

Şi ziua s-a făcut de 25 de ore. Dar oamenii tot nu s-au rugat. Atunci îngerii s-au prezentat din nou în faţa Stăpânului, supăraţi pentru nepăsarea oamenilor:

- Doamne, oamenii tot nu se roagă.

Domnul i-a întrebat iarăşi:

- Ce credeţi că ar trebui să le mai fac?

- Doamne, fă-le ziua numai de 20 de ore! Îşi vor da seama cât de scurtă este viaţa şi cât de repede vine judecata ta şi aşa se vor ruga.

Domnul a aprobat cererea şi viaţa a devenit mai scurtă. Dar nici acum oamenii nu îşi făceau timp să se roage. Îngerii au mers din nou în faţa Creatorului şi s-au plâns că oamenii sunt tot răi.

- Ce-i de făcut? i-a întrebat Domnul.

Îngerii n-au mai avut nimic de adăugat şi Dumnezeu le-a spus:

- Rugăciunea nu este o problemă de timp, ci de iubire. Cine mă iubeşte găseşte timp suficient în cele 24 de ore ca să se roage.

Şi a lăsat timpul ca mai înainte.

Rugăciunea este cea mai grea faptă bună. Cred că v-aţi dat seama. Creştinii practicanţi fac multe fapte bune: ajută pe aproapele, citesc cărţi sfinte, se ostenesc în vreun fel sau altul, dar când e vorba de rugăciune...    De ce oare? Pentru că rugăciune înseamnă să stai de vorbă cu Dumnezeu, iar vrăjmaşului nu-i convine. Pentru aceasta sunt piedici de tot felul, şi înainte de rugăciune, şi în timpul rugăciunii.

"Rugaţi-vă neîncetat!" (Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel,5,17)

Rugaciunea Zilei

Rugăciunea de Duminică

De vreme ce ziua duminicii îmi aduce aminte de Atotputernicia Ta, Stăpâne, cu care ai zidit lumea și ai răscumpărat pe om; pentru acesta, iubitorule de oameni, Doamne, mă închin Ție, și-Ți multumesc foarte pentru darurile cele mari ce ai făcut tuturor zidirilor Tale. Cu adevărat se bucură și se veselește inima mea, când stau și cuget ca numai Tu singur ești Dumnezeu Sfânt, înțelept, milostiv, purtător de grijă, bun, puternic, necuprins și în puține cuvinte nu-Ți lipsește vreo bunatate sau vreo mărire. Mă bucur cu asemenea că tu ești Dumnezeu în trei fețe: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Să se tulbure, Doamne, toți cei ce se închina la alți dumnezei, ca nu este alt dumnezeu afara de Tine. Pentru acesta fă să sporeasca creștinii în slava și bunătate, de vreme ce ei numai pe Tine Te cunosc Dumnezeu Adevărat și Te mărturisesc și Ți se închina și-Ti slujesc pururea cu toata inima și puterea. O, Părinte Sfinte! miluiește-ne! O, Binecuvantate Fiule al lui Dumnezeu, mântuiește-ne de iad! O, Duhule Sfinte, dă-ne darul Tau și acoperămânul Tău!

Așa Doamne și Ziditorul meu, ascultă rugăciunile și cererile sufletului meu cel păcătos și dă-mi mie, smeritul și nevrednicul, darul Tău, ca să cinstesc astăzi această Duminică, dupa porunca Ta și după porunca Bisericii Tale și maicii noastre. Dăruiește-mi pocaința adevărata, pentru ca să-mi plâng păcatele ce am făcut împotriva Împarației Tale și împotriva sufletului meu, și a vecinului meu. Te rog, mult milostive Doamne, să uiți de azi înainte greșelile mele cele multe. După mulțimea milelor Tale, multumesc din toată inima pentru atâtea bunătăți ce-mi trimiți în toate zilele și mai vârtos pentru înoirea sufletului meu, pentru rabdarea Ta cea mare, că nu mai pedepsit după mulțimea păcatelor mele ci mă îngăduiesti și-mi astepți pocăința, ca un iertător, bun și milostiv. Încă mă rog, Doamne Iisuse Hristose, să-mi dai har, ca să petrec bine și crestinește întru acesta săptămna, făra de a-Ți greși cu gândul, cu voința, cu cuvântul, cu fapta, întru mărirea și cinstirea buneivestiri a Maicii Tale și a învierii Tale celei de a treia zi și a venirii Duhului Tău cel Sfant asupra Apostolilor. Deosebi, înca, mă rog întru acesta rugăciune a mea pentru tot sufletul creștinesc cel scârbit și dosâdit, ca să se învrednicească milei și ajutorului Tău. Iar pentru Sfintele patimi și moartea Ta cea mărita, dumirește pe păcătoși să se cunoască pe sine și să se căiasca de pacatele lor, să se îndepărteze prin mărturisire, să urască pacatele lor, și să se lase de ele și să se afle gata și cuminecați, cu inima curată, in ceasul morții lor; și-i învrednicește pe toți și pe cei vii și pe cei morți, veșniciei Tale Împarății; răscumpără-i pe ei și pe noi cu Preasfânt Sângele Tău; înviaza-ne cu învierea Ta; suie-ne la cer cu înaltarea Ta, pentru ca să Te mărim în vecii vecilor.

Amin.

Biblia intr-un an

    Cartea întâia Paralipomena

    (întâia a Cronicilor)

    cap. 7-9

     

    Capitolul 7

    1.     Fiii lui Isahar au fost patru: Tola, Pua, Iaşub şi Şimron.
    2.     Fiii lui Tola au fost: Uzi, Refaia, Ieriil, Iahmai, Ibsam şi, Samuel; aceştia sunt cei mai de seamă în neamul lui Tola, oameni războinici în neamul lor; numărul lor în zilele lui David era douăzeci şi două de mii şi şase sute.
    3.     Fiul lui Uzi a fost Izrahia; iar fiii lui Izrahia au fost: Micael, Obadia, Ioil şi Işia, de toţi cinci. Toţi aceştia sunt căpetenii.
    4.     Ei, după familiile lor şi după neamurile lor, aveau oştire de treizeci şi şase de mii de oameni, pentru că ei au avut multe femei şi mulţi copii.
    5.     Iar fraţii lor, în toate neamurile lui Isahar, aveau oameni de luptă optzeci şi şapte de mii, înscrişi în tăbliţele cele cu spiţa neamului.
    6.     Veniamin a avut trei: pe Bela, Becher şi Iediael (Aşbel).
    7.     Fiii lui Bela au fost cinci: Eţbon, Uzi, Uziel, Ierimot şi Iri, toţi căpetenii de familii, oameni războinici. În tăbliţele cu spiţa neamului sunt înscrişi douăzeci şi două de mii treizeci şi patru.
    8.     Fiii lui Becher au fost: Zemira, Ioaş, Eliezer, Elioenai, Omri, Ieremot, Abia, Anatot şi Alemet; toţi aceştia sunt fiii lui Becher.
    9.     În tăbliţele cu spiţa neamului sunt înscrişi din aceştia, după familiile şi după neamurile lor, oameni războinici douăzeci de mii şi două sute.
    10.     Fiul lui Iediael (Aşbel) a fost Bilhan. Fiii lui Bilhan au fost: Ieuş, Veniamin, Ehud, Chenaana, Zetan, Tarşiş şi Ahişahar.
    11.     Toţi aceşti fii ai lui Iediael (Aşbel), au fost capi de familie, oameni războinici; şaptesprezece mii şi două sute erau în stare de a ieşi la război.
    12.     Şupim şi Hupim erau fiii lui Ir, iar Huşim era fiul lui Aher.
    13.     Fiii lui Neftali au fost: Iahţiel, Guni, Ieţer şi Şalum (Silem), copiii Bilhei.
    14.     Fiii lui Manase au fost: Asriel, pe care l-a născut concubina sa arameană; tot aceasta a născut pe Machir, tatăl lui Galaad.
    15.     Machir şi-a luat de femeie pe sora lui Hupim şi a lui Şupim, al cărei nume era Maaca. Numele fiului al doilea a fost Salfaad. Salfaad a avut numai fete.
    16.     Maaca, femeia lui Machir, a născut un fiu şi i-a pus numele Pereş, iar numele fratelui lui era Şereş. Fiii acestuia au fost Ulam şi Rechem.
    17.     Fiul lui Ulam a fost Bedan. Aceştia sunt fiii lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase.
    18.     Sora sa, Molechet, a născut pe Işhod, pe Abiezer şi pe Mahla.
    19.     Fiii lui Şemida au fost: Ahian, Şechem, Lichi şi Aniam.
    20.     Fiii lui Efraim au fost: Şutelah, Bered, fiul lui; Tahat, fiul lui; Eleadah, fiul lui şi Tahat, fiul lui;
    21.     Zabad, fiul lui; Şutelah, fiul lui; Ezer şi Elead. Pe aceştia i-au ucis locuitorii din Gat, băştinaşii jării aceleia, pentru că ei se duseseră să le apuce turmele lor.
    22.     După ei a plâns Efraim, tatăl lor, zile multe şi au venit fraţii lui să-l mângâie.
    23.     Apoi a intrat el la femeia sa şi ea a zămislit şi a născut un fiu şi el i-a pus numele Beria, pentru că nenorocirea se atinsese de casa lui.
    24.     Şi a avut el şi o fată: Şeera. Aceasta a zidit Bethoronul de jos şi de sus şi Uzen-Şeera.
    25.     Refah, fiul său, şi Reşef, fiul său; Telah, fiul său, şi Tahan, fiul său.
    26.     Ladan, fiul său; Amiud, fiul său, şi Elişama, fiul său.
    27.     Non, fiul său; Iosua, fiul său.
    28.     Moşiile lor şi locurile lor de locuit au fost: Betelul şi cetăţile care ţineau de el, spre răsărit Naaranul, spre apus Ghezerul şi cetăţile care ţineau de el; Sichemul şi cetăţile care ţineau de el până la Gaza şi cetăţile ce ţineau de aceasta.
    29.     Iar din partea fiilor lui Manase: Bet-Şeanul şi cetăţile ce ţineau de el, Taanacul şi cetăţile ce ţineau de el, Meghidonul şi cetăţile ce ţineau de el, Dorul şi cetăţile ce ţineau de el. în ele locuiau fiii lui Iosif, fiul lui Israel.
    30.     Fiii lui Aşer erau: Imna, Işva, Işvi şi Beria şi sora lor Serah.
    31.     Fiii lui Beria au fost: Heber şi Malchiel. Acesta e tatăl lui Birzait.
    32.     Heber a avut fii pe Iaflet, Şemer şi Hotam şi pe sora lor Şua.
    33.     Fiii lui Iaflet au fost: Pasac, Bimhal şi Aşvat. Aceştia sunt fiii lui Iaflet.
    34.     Fiii lui Şemer au fost: Ahi, Rohga, Huba şi Aram.
    35.     Fiii lui Helem, fratele lui, au fost: Ţofah, Imna, Şeleş şi Amal.
    36.     Fiii lui Ţofah au fost: Suah, Harnefer, Şual, Beri, Imra,
    37.     Beţer, Hod, Şama, Şilşa, Itran şi Beera.
    38.     Fiii lui Ieter au fost: Iefune, Pispa şi Ara.
    39.     Fiii născuţi din Ula au fost: Arah, Haniel şi Riţia.
    40.     Toţi aceştia sunt fiii lui Aşer, capi de familie, oameni aleşi, războinici, căpetenii de mâna întâi. În tăbliţele lor cu spiţa neamului sunt înscrişi în oştire pentru război un număr de douăzeci şi şase de mii de oameni.

     

    Capitolul 8

    1.     Lui Veniamin i s-a născut Bela, întâiul său născut; al doilea, Aşbel, al treilea, Ahrah,
    2.     Al patrulea, Noha şi al cincilea, Rafa.
    3.     Fiii lui Bela au fost: Adar, Ghera, Abiud,
    4.     Abişua, Naaman, Ahoah,
    5.     Ghera, Şefufan şi Huram.
    6.     Iată fiii lui Ehud, care au fost capi de familii, care au trăit în Gheba şi au fost strămutaţi în Manahat:
    7.     Naaman, Ahia şi Ghera, care i-a strămutat, a născut pe Uza şi pe Ahiud.
    8.     Lui Şaharaim i s-au născut copii în ţara Moabiţilor, după ce a dat drumul femeilor sale, Huşim şi Baara.
    9.     I s-au născut din Hodeşa, femeia sa: Iobab, Ţibia, Meşa şi Malcam;
    10.     Ieuţ, Şachia şi Mirma. Aceştia sunt fiii lui, capi de familie.
    11.     Din Huşim i s-au născut Abitub şi Elpaal.
    12.     Fiii lui Elpaal au fost: Eber, Mişeam şi Şemed, care au zidit Ono şi Lodul şi cetăţile ce ţineau de el,
    13.     Precum şi Beria şi Sema. - Aceştia au fost capii familiilor locuitorilor Aialonului; ei au alungat pe locuitorii din Gat. -
    14.     Ahio, Şaşac, şi Iremot;
    15.     Zebadia, Arad şi Eder;
    16.     Micael, Işpa şi Ioha, fiii lui Beria.
    17.     Zecadia, Meşulam, Hizchi şi Heber,
    18.     Ieşmere, Izliah şi Iobab, fiii lui Elpaal.
    19.     Iachim, Zicri şi Zabdi,
    20.     Elienai, Ţiltai şi Eliel,
    21.     Adaia, Beraia şi Şimrat, fiii lui Şimei.
    22.     Işpan, Eber şi Eliel,
    23.     Abdon, Zicri şi Hanan,
    24.     Hanania, Elam şi Antotia,
    25.     Ifdia şi Fanuil, fiii lui Şişac.
    26.     Şamşerai, Şeharia şi Atalia,
    27.     Iaareşia, Elia şi Zicri, fiii lui Ieroham.
    28.     Acestea sunt căpeteniile familiilor mai de seamă ale neamului lor. Ei au locuit în Ierusalim.
    29.     În Ghibeon a trăit Ieguel, tatăl Ghibeoniţilor. Numele femeii lui a fost Maaca
    30.     Şi fiul lui, întâiul născut, Abdon, după el Ţur, Chiş, Baal, Nadab, Ner,
    31.     Ghedeor, Ahio, Zecher şi Miclot;
    32.     Lui Miclot i s-a născut Şimea. Şi au trăit ei împreună cu fraţii lor în Ierusalim.
    33.     Lui Ner i s-a născut Chiş; lui Chiş i s-a născut Saul; lui Saul i s-a născut Ionatan, Melchişua, Aminadab şi Eşbaal.
    34.     Fiul lui Ionatan a fost Meribaal; (Mefiboşet); a avut de fiu pe Mica.
    35.     Fiii lui Mica au fost: Piton, Melec, Tarea şi Ahaz.
    36.     Lui Ahaz i s-a născut Iehoada, lui Iehoada i s-a născut Alemet, Asmavet şi Zimri; lui Zimri i s-a născut Moţa;
    37.     Lui Moţa i s-a născut Binea; Rafa, fiul lui; Eleasa, fiul lui; Aţel, fiul lui.
    38.     Aţel a avut şase feciori şi iată numele lor: Azricam, Bocru, Ismael, Şearia, Obadia şi Hanan. Toţi aceştia sunt fiii lui Aţel.
    39.     Fiii lui Eşec, fratele său, au fost: Ulam, întâiul său născut; al doilea, Ieuş; al treilea Elifelet.
    40.     Fiii lui Ulam au fost oameni războinici, trăgători din arc, având mulţi copii şi nepoţi până la o sută cincizeci. Toţi aceştia sunt din fiii lui Veniamin.

     

    Capitolul 9

    1.     Aşa au fost număraţi după neamurile lor toţi Israeliţii şi iată sunt înscrişi în cartea regilor lui Israel. Iar Iudeii, pentru fărădelegile lor, au fost duşi în Babilon.
    2.     Cei dintâi locuitori care au trăit în pământurile lor, prin oraşele lui Israel, au fost Israeliţii, preoţii, leviţii şi cei afierosiţi templului.
    3.     În Ierusalim au trăit unii din fiii lui Iuda, din fiii lui Veniamin şi din fiii lui Efraim şi ai lui Manase.
    4.     Utai, fiul lui Amihud, fiul lui Omri, fiul lui Imri, fiul lui Bani, din fiii lui Fares, fiul lui Iuda;
    5.     Din fiii lui Şiloni: Asaia, întâiul născut, şi fiii acestuia.
    6.     Din fiii lui Zerah: Ieuel şi fraţii lui, şase sute nouăzeci;
    7.     Din fiii lui Veniamin: Salu, fiul lui Meşulam, fiul lui Hodavia, fiul lui Asenua
    8.     Şi Ibneia, fiul lui Ieroham, şi Ela, fiul lui Uzi, fiul lui Micri, şi Meşulam, fiul lui Şefatia, fiul lui Reguel, fiul lui Ibneia
    9.     Şi fraţii lor, după neamurile lor: nouă sute cincizeci şi şase. Aceşti bărbaţi erau capi de familie în neamul lor.
    10.     Iar dintre preoţi: Iedaia, Ioiarib, Iachin
    11.     Şi Azaria, fiul lui Hilchia, fiul lui Meşulam, fiul lui Ţadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, căpetenia în casa lui Dumnezeu;
    12.     Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Paşhur, fiul lui Malchia; şi Maesai, fiul lui Adiel, fiul lui Iahzera, fiul lui Meşulam, fiul lui Meşilemit, fiul lui Imer.
    13.     Şi fraţii lor, capi în familiile lor: o mie şapte sute şaizeci, bărbaţi de ispravă la slujbele din casa Domnului.
    14.     Iar din leviţi: Şemaia, fiul lui Haşub, fiul lui Azricam, fiul lui Haşabia; aceştia sunt din fiii lui Merari.
    15.     Bacbacar, Hereş, Galal şi Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zicri, fiul lui Asaf,
    16.     Obadia, fiul lui Şemaia, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun; Berechia, fiul lui Asa, fiul lui Elcana, care locuia în satele Netofatiţilor.
    17.     Iar din portari: Şalum, Acub, Talmon şi Ahiman şi fraţii lor; Şalum era căpetenie.
    18.     Aceşti portari fac strajă fiilor leviţilor până astăzi la porţile regale cele de la răsărit.
    19.     Şalum, fiul lui Core, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Corah, şi fraţii lui cei din neamul lui Corah, după datoria slujbei lor, aveau paza cortului, iar părinţii lor păzeau intrarea în tabăra Domnului.
    20.     Finees, fiul lui Eleazar, fusese înainte căpetenie peste ei şi Domnul era cu el.
    21.     Zaharia, fiul lui Meşelemia, era portar la uşa cortului adunării.
    22.     Toţi cei aleşi ca portari la praguri erau două sute doisprezece. Ei erau înscrişi în registre după aşezările lor. Pe ei îi pusese David şi Samuel înainte-văzătorul, pentru credincioşia lor.
    23.     Şi ei şi fiii lor ţineau strajă la uşile casei Domnului, la casa cortului.
    24.     În patru laturi se aflau portari: la răsărit, la apus, la miazănoapte şi la miazăzi.
    25.     Iar fraţii lor trăiau în sălaşurile lor, venind la ei din timp în timp, pentru şapte zile.
    26.     Aceste patru căpetenii de portari leviţi erau de încredere şi tot ei aveau grija casei Domnului şi vistieriei ei.
    27.     Împrejurul casei lui Dumnezeu ei petreceau şi noaptea, căci asupra lor era lăsată paza şi trebuia să deschidă în fiecare dimineaţă uşile.
    28.     Unii din ei erau puşi de pază la vasele de slujbă, aşa că ei cu număr le primeau şi cu număr le dădeau.
    29.     Altora din ei le era încredinţată cealaltă zestre şi toate lucrurile trebuitoare pentru cele sfinte: făina cea mai bună, vinul, untdelemnul şi tămâia cea mirositoare.
    30.     Iar dintre fiii preoţilor unii pregăteau mir cu aromate.
    31.     Matatia levitul, care era întâiul născut al lui Şalum, fiul lui Core, era pus să aibă grijă de coptul aluaturilor în tigăi.
    32.     Unora din fraţii lor, din fiii lui Cahat, le era încredinţată pregătirea pâinilor punerii înainte, ca să le pună în fiecare zi de odihnă.
    33.     Iar cântăreţii, cei mai de seamă din neamul Leviţilor, erau liberi de ocupaţii în cămările templului, pentru că ziua şi noaptea erau îndatoraţi să se îndeletnicească cu cântarea.
    34.     Aceştia erau cei mai de seamă între familiile leviţilor şi locuiau în Ierusalim.
    35.     În Ghibeon locuiau: tatăl Ghibeoniţilor, Ieguel, a cărui femeie se numea Maaca;
    36.     Şi fiul lui, întâiul născut, se numea Abdon; după el venea Ţur, Chiş, Baal, Ner, Nadab,
    37.     Ghedor, Ahio, Zaharia şi Miclot.
    38.     Lui Miclot i s-a născut Şimeam. Şi ei trăiau lângă fraţii lor, în Ierusalim, împreună cu fraţii lor.
    39.     Lui Ner i s-a născut Chiş; lui Chiş i s-a născut Saul, lui Saul i s-a născut Ionatan, Melchişua, Aminadab şi Eşbaal.
    40.     Fiul lui Ionatan a fost Meribaal; lui Meribaal i s-a născut Mica.
    41.     Fiii lui Mica au fost: Piton, Melec, Tareia şi Ahaz.
    42.     Lui Ahaz i s-a născut Iara; lui Iara i s-au născut Alemet, Asmavet şi Zimri; lui Zimri i s-a născut Moţa.
    43.     Lui Moţa i s-a născut Binea; Refaia, fiul lui; Eleasa, fiul lui; Aţel, fiul lui.
    44.     Lui Aţel i s-au născut şase fii şi iată numele lor: Azricam, Bocru, Ismael, Şearia, Obadia şi Hanan. Aceştia sunt fiii lui Aţel.