Sfantul Mucenic Vatslav (Veaceslav) regele cehilor (935) Sfântul Prooroc Baruh (VI î.Hr.) Sfinții Hariton Mărturisitorul, Varlaam din Hutîni și Serghie de Radonej Soborul Sfinților Părinți de la Lavra din Kiev ce odihnesc în Peșterile din Apropiere Cuvioşii Chiril şi Maria (1337), părinții Sfântului Serghie de la Radonej Sfinţii mucenici Ana (1925), Ilarion (1937), Tatiana (1942) Sfinții Mucenici Alexandru, Alfeu, Zosima, Marcu păstorul, Nicon, Neon, Iliodor și ceilalți (IV) Sfinții Hariton și EEufimie de la SianjemEufimie Cuviosul Irodion de la Ilozero (aproape de Belozersk, Novgorod) (1541)
Stil vechi
28 Septembrie

Miercuri

Stil nou
11 Octombrie
Ziua precedentă
Ziua următoare
Dezlegare la ulei
Soborul Sfinților Părinți de la Lavra din Kiev ce odihnesc în Peșterile din Apropiere. Cuviosul Hariton Mărturisitorul (350). Cuvioşii Chiril şi Maria (1337), părinții Sfântului Serghie de la Radonej. Sfinţii mucenici Ana (1925), Ilarion (1937), Tatiana (1942). Sfantul Mucenic Vatslav (Veaceslav) regele cehilor (935). Sfântul Prooroc Baruh (VI î.Hr.). Sfinții Mucenici Alexandru, Alfeu, Zosima, Marcu păstorul, Nicon, Neon, Iliodor și ceilalți (IV). Sfântul Cuvios Hariton cel Simplu de la Sianjem (1509). Cuviosul Irodion de la Ilozero (aproape de Belozersk, Novgorod) (1541).
File pateric

 Doi tineri căsătoriti s-au hotărât să se spovedească la acelasi duhovnic, si sotia a venit la duhovnicul sotului ei. Din lucrarea vrăjmasului, femeia nu a fost multumită de sfaturile pe care le primea de la noul îndrumător, asa că s-a dus să se plângă fostului duhovnic, părintelui Ioan:
- Nu îmi e bine deloc, nu e ca sfintia voastră. Nu îmi dă canoane grele si nici el însusi nu pare prea sporit. Vreau să mă întorc înapoi. El să rămână la părintele lui, si eu la sfintia voastră.
După ce a stat de vorbă cu ea, părintele a convins-o că îi este de folos să rămână la noul duhovnic. Desi nu era la fel de renumit.
Femeia s-a întors la duhovnicul sotului ei. După câteva luni, a venit la părintele Ioan să îi multumească:
- Foarte mult a însemnat pentru mine că m-ati trimis înapoi. În timp mi-am dat seama cât de bun duhovnic este.
- Nu era bine tu să mergi într-o directie, sotul tău în alta. Află că, atunci când duhovnicul meu a plecat pentru o vreme în Athos, eu tot la părintele tău m-am spovedit. Data trecută nu ti-am spus asta ca să te las să te convingi singură de valoarea părintelui tău. Mâhnirea ta nu avea un motiv serios, era pur si simplu o cursă a vrăjmasului.

Unor frati li s-a întâmplat o scârbă la locul lor si vrând să-l părăsească s-au dus la avva Ammona. Si iată, bătrânul mergea cu corabia pe apă si, văzându-i umblând pe marginea râului, a zis corăbierilor: "Scoateti-mă la uscat!". Si chemând pe frati, le-a zis lor: "Eu sunt Ammona, la care voiti să mergeti". Si, mângâindu-le inimile lor, i-a făcut de s-au întors înapoi de unde iesiseră. Că nu avea pricina vătămare de suflet, ci scârbă omenească. (5-30)

Pilda zilei


    Să nu exagerăm întru nimic

Văzând avva Antonie cel Mare cât de tare era încordată săgeata cugetarii mintii fraţilor în arcul nevoinţelor duhovniceşti, a hotărât să se pogoare fraţilor, glumind cu ei, tocmai când avea să se apropie de ei un vânător rătăcit prin pustiu.

În soborul fraţilor, acest necunoscut se sminteşte de avva Antonie, neştiind pedagogia duhovnicească şi filocalică a marelui părinte. De aceea, plin de înţelepciune şi luminat de Duhul Sfânt, Sfântul Antonie cel Mare îi da acestuia o lecţie folosindu-se tocmai de unelte sau armele lui.

- Pune săgeata în arcul tău şi întinde.

Şi îndată, ascultând vânătorul, s-a supus poruncii sfântului, iar la al treilea cuvânt a zis:

- De-l voi întinde peste măsură, se frânge arcul.

Răspuns-a avva Antonie, marele învăţător al dreptei socoteli, al inţelepciunii şi discernământului:

- Aşa şi la lucrul lui Dumnezeu, dacă peste măsură vom întinde cu fraţii, degrabă se rup. Deci trebuie câte puţin şi câteodată a ne pogorî fraţilor.

Acestea auzind vânătorul, s-a umilit. Şi mult folosindu-se de la bătrânul, s-a dus. Şi fraţii întărindu-se, au mers la locul lor.

Rugaciunea Zilei

Rugaciunea de Miercuri

Doamne Atotputernice și Atotîndurate! Îmi aduc aminte că Te-ai născut Om din Sfânta Fecioară în peșteră și ai fost vândut cu treizeci de arginți de ucenicul cel viclean, ca să ne răscumperi pe noi, păcătoșii, de sub puterea diavolului. Pentru aceasta, Te rog, îndură-Te de mine, păcătosul!

Primește, Doamne, această mică a mea rugăciune, și umilita a mea voință, că mă întristez pentru că Te-am întristat, și mă amărăsc pentru ca Te-am supărat fără de număr. La Tine, Prea Bunule Mântuitor, am toată speranța, și cred că Tu, care din iubire de oameni ai primit să fii vândut pentru noi, Te vei îndura și de mine acum, ca să mă mântuiești de chinurile cele de veci, și să mă învrednicești Împărăției Tale.

Nu Te depărta de la mine Doamne, și ajută-mi, ca în toate sa fac voia Ta, și să nu Te mai răstignesc în toate zilele cu faptele mele cele păcătoase, nici sa Te batjocoresc cu cugetele mele cele rele, precum făceau iudeii cei necredincioși în timpul Sfintelor Tale Patimi, ci ca femeia cea pacătoasa să-Ti spăl picioarele, cu lacrimile ochilor mei, pentru ca să mă învrednicesc a auzi și eu din Gura Ta cea dulce: Iertate să-ți fie păcatele...

Amin.

Biblia intr-un an

    Zaharia 11-14

Capitolul 11
1.     Deschide, Libane, porţile tale, ca focul să mistuie cedrii tăi!
2.     Vaită-te, chiparosule, căci a căzut cedrul şi cei mai falnici, s-au prăbuşit la pământ. Văitaţi-vă, stejari ai Vasanului, căci a căzut pădurea cea deasă.
3.     Se aude vaietul păstorilor, căci mândrele lor păşuni au fost pustiite; se aude răgetul puilor de leu, căci bogăţia desişurilor Iordanului a fost pârjolită.
4.     Aşa zice Domnul Dumnezeul meu: "Paşte oile de junghiat".
5.     Căci cei care le cumpără le junghie şi nu au nici o vină, iar vânzătorul lor zice: "Binecuvântat să fie Domnul, căci, iată, m-am îmbogăţit", şi păstorii lor nu le cruţă.
6.     "Şi Eu nu Mă voi mai îndura de locuitorii ţării", zice Domnul. "Iată că Eu voi da pe oameni, pe fiecare în mâinile vecinului său şi ale regelui său, şi vor pustii ţara şi nu-i voi scăpa din mâinile lor".
7.     Şi m-am făcut cioban peste oile de junghiat din pricina neguţătorilor de oi. Şi am luat două toiege. Pe unul l-am numit "Îndurare", iar pe celălalt "Legământ" şi am început să pasc turma.
8.     Şi într-o lună am stârpit pe cei trei păstori, căci sufletul Meu prinsese scârbă de ei şi sufletul lor nu Mă mai putea suferi pe Mine.
9.     Şi am grăit: "Nu vă mai pasc! Cea care este de murit să moară, cea de pierit să piară, iar oile care vor mai rămâne să se sfâşie între ele!"
10.     Atunci am luat toiagul Meu "Îndurare" şi l-am frânt, ca să stric legământul pe care l-am încheiat cu toate popoarele.
11.     El a fost stricat în acea zi, iar neguţătorii de oi, care luau seama la Mine au înţeles că acesta a fost cuvântul Domnului.
12.     Şi le-am zis: "Dacă socotiţi cu cale, daţi-Mi simbria, iar dacă nu, să nu Mi-o plătiţi. Şi Mi-au cântărit simbria Mea treizeci de arginţi.
13.     Atunci a grăit Domnul către Mine: "Aruncă-l olarului preţul acela scump cu care Eu am fost preţuit de ei". Şi am luat cei treizeci de arginţi şi i-am aruncat în vistieria templului Domnului, pentru olar.
14.     Apoi am rupt şi toiagul cel de-al doilea, "Legământ", ca să stric frăţia dintre Iuda şi Israel.
15.     Şi a zis Domnul către mine: "Ia lucrurile unui păstor nebun;
16.     Căci, iată, Eu voi ridica un păstor nebun în această ţară care nu va umbla după oaia cea pierdută şi care nu va căuta pe cea rătăcită şi pe cea rănită nu o va vindeca şi nu va hrăni pe cea sănătoasă, ci va mânca pe cea grasă şi îi va smulge unghiile.
17.     Vai de ciobanul rău, care lasă turma în părăsire! Sabia să lovească braţul lui şi ochiul lui cel drept! Braţul lui să se usuce cu totul, iar ochiul să rămână orb de tot!"  

Capitolul 12
1.     Proorocie. Cuvântul Domnului asupra lui Israel. Aşa grăieşte Domnul, Care întinde cerurile ca un cort, Care pune temelie pământului şi Care zideşte duhul omului înăuntrul său:
2.     "Iată, voi face din Ierusalim cupă de ameţire pentru toate popoarele din jur; tot aşa va fi şi pentru Iuda, când Ierusalimul va fi împresurat.
3.     Şi în ziua aceea voi preface Ierusalimul în piatră de povară pentru toate popoarele. Toţi care o vor ridica se vor răni grav şi se vor aduna împotriva lui toate neamurile pământului.
4.     În ziua aceea", zice Domnul, "voi lovi toţi caii cu spaimă şi pe călăreţi cu nebunie; şi voi deschide ochii Mei asupra lui Iuda şi pe toţi capii popoarelor îi voi lovi cu orbire.
5.     Şi vor grăi în inima lor căpeteniile lui Iuda: "Puterea pentru locuitorii Ierusalimului este în Domnul Savaot, Dumnezeul lor!"
6.     În ziua aceea voi face pe conducătorii lui Iuda ca un vas cu jeratic în mijlocul lemnelor şi o torţă aprinsă într-un stog de snopi; şi ei vor mistui, la dreapta şi la stânga, toate popoarele dimprejur, şi Ierusalimul va fi locuit şi mai departe pe locul lui, în Ierusalim.
7.     Şi Domnul va izbăvi mai întâi corturile lui Iuda, ca seminţia casei lui David şi trufia locuitorilor Ierusalimului să nu se ridice deasupra lui Iuda.
8.     În ziua aceea Domnul va întinde ocrotirea Sa asupra celor ce locuiesc în Ierusalim, încât cel mai slab între ei să fie ca David, şi casa lui David să fie ca Însuşi Dumnezeu, ca îngerul Domnului care merge în fruntea lor.
9.     Şi în ziua aceea Mă voi sârgui să pierd toate neamurile care vor veni împotriva Ierusalimului.
10.     Atunci voi vărsa peste casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului duh de milostivire şi de rugăciune, şi îşi vor aţinti privirile înspre Mine, pe Care ei L-au străpuns şi vor face plângere asupra Lui, cum se face pentru un fiu unul născut şi-L vor jeli ca pe cel întâi născut.
11.     În ziua aceea, va fi plângere mare în Ierusalim, ca plângerea de la Hadad-Rimon, în câmpia Meghidonului.
12.     Ţara se va tângui, fiecare familie deosebit: familia casei lui David deosebit şi femeile ei deosebit; familia casei lui Natan deosebit şi femeile ei deosebit;
13.     Familia casei lui Levi deosebit şi femeile ei deosebit; familia lui Şimei deosebit şi femeile ei deosebit;
14.     Toate familiile care rămân, fiecare pentru sine şi femeile lor pentru sine.  

Capitolul 13
1.     În vremea aceea va fi un izvor cu apă curgătoare pentru casa lui David şi pentru locuitorii Ierusalimului, pentru curăţirea de păcat şi de orice altă întinare.
2.     Şi în ziua aceea", zice Domnul Savaot, "voi stârpi din ţară numele idolilor, ca nimeni să nu-i mai pomenească; de asemenea voi da afară din ţară pe proorocii lor şi duhul cel spurcat.
3.     Şi dacă va mai profeţi cineva, vor zice către el tatăl său şi mama sa, care l-au născut: "Tu nu vei trăi, căci ai grăit minciună în numele Domnului!" şi atunci tatăl său şi mama sa îl vor străpunge în clipa când va prooroci.
4.     Şi în ziua aceea se vor ruşina proorocii, fiecare de vedenia lui, când va grăi ca un prooroc, şi nu se vor mai îmbrăca cu mantie de păr ca să spună minciuni.
5.     Şi fiecare va zice: "Nu sunt prooroc, ci plugar, căci cu plugăria m-am îndeletnicit din tinereţile mele".
6.     Şi dacă va fi întrebat: "De unde ai rănile acestea la mâini?" El va răspunde: "Am fost lovit în casa prietenilor mei!"
7.     Sabie, deşteaptă-te împotriva păstorului Meu, împotriva tovarăşului Meu, zice Domnul Savaot. Voi bate păstorul şi se vor risipi oile, şi Îmi voi întoarce mina Mea împotriva celor mici.
8.     Şi în toată ţara", zice Domnul, "două treimi vor pieri, şi vor muri, iar cealaltă treime va fi lăsată acolo.
9.     Iar pe aceasta a treia o voi pune în foc; îi voi curăţi ca pe argint şi îi voi încerca cum se încearcă aurul. Ei vor chema numele Meu şi Eu îi voi asculta; şi Eu voi zice: "Acesta este poporul Meu", şi el va răspunde: "Domnul este Dumnezeul meu!"  

Capitolul 14
1.     Iată că vine ziua Domnului, când se vor împărţi prăzile tale în mijlocul tău.
2.     Şi voi aduna toate neamurile pentru război împotriva Ierusalimului, şi cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite şi femeile necinstite. Atunci jumătate din cetate va fi dusă în robie, iar restul poporului Meu nu va fi stârpit din cetate.
3.     Atunci Domnul va ieşi la luptă şi se va război împotriva acestor popoare, ca în vreme de luptă, ca în vreme de război.
4.     Şi în vremea aceea se vor sprijini picioarele Lui pe Muntele Măslinilor, care este în faţa Ierusalimului, la răsărit; iar Muntele Măslinilor se va crăpa în două de la răsărit la apus şi se va face o vale foarte mare şi jumătate din munte se va da înapoi către miazănoapte şi cealaltă jumătate către miazăzi.
5.     Şi voi veţi alerga prin valea munţilor Mei, căci valea munţilor se va întinde până la locul unde Eu voi da izbăvire. Şi veţi alerga cum aţi alergat de frica cutremurului, în vremea domniei lui Ozia, regele lui Iuda. Atunci va veni Domnul Dumnezeul meu şi toţi sfinţii împreună cu El.
6.     În vremea aceea nu va mai fi lumină, ci frig şi ger.
7.     Va fi o zi deosebită pe care Domnul singur o ştie; nu va fi nici zi şi nici noapte, ci în vremea serii va fi lumină.
8.     Iar în ziua aceea vor izvorî din Ierusalim ape vii: jumătate se vor îndrepta către marea cea de la răsărit, iar cealaltă jumătate către marea cea de la apus. Şi aşa va fi şi vara şi iarna.
9.     Şi va fi Domnul Împărat peste tot pământul; în vremea aceea va fi Domnul unul singur şi tot aşa şi numele Său unul singur.
10.     Ţara întreagă va fi prefăcută în câmpie de la Gheba şi până la Rimon, spre miazăzi de Ierusalim. Şi Ierusalimul va fi înălţat şi va fi locuit pe locul unde se află el, de la poarta lui Veniamin şi până la locul porţii dintâi, adică până la poarta din colţ, şi de la turnul lui Hananeel până la teascurile regelui.
11.     Şi vor locui în el, şi nu va mai fi acolo blestem, ci Ierusalimul va fi locuit în siguranţă.
12.     Dar iată care va fi prăpădul cu care Domnul va lovi toate popoarele care s-au războit cu Ierusalimul: trupul duşmanului va putrezi stând în picioare, ochii în orbitele lor şi limba în gură.
13.     În ziua aceea va fi de la Domnul mare spaimă printre ei şi fiecare va apuca de mână pe aproapele său şi îşi vor ridica mâna unii împotriva altora.
14.     Şi Iuda va lupta împotriva Ierusalimului, şi bogăţiile tuturor neamurilor din jur, aur, argint şi veşminte fără număr vor fi strânse la un loc.
15.     Şi la fel cu acest prăpăd va fi prăpădul care va lovi calul, catârul, cămila, asinul şi toate dobitoacele care vor fi în acele tabere.
16.     Şi toţi cei care vor fi rămas cu viaţă dintre neamurile acelea care veniseră să lupte împotriva Ierusalimului se vor sui în fiecare an să se închine Împăratului, Domnul Savaot, şi să prăznuiască sărbătoarea corturilor.
17.     Iar cele din neamurile pământului care nu se vor sui să se închine în Ierusalim, Împăratului, Domnul Savaot, nu vor avea parte de ploaie.
18.     Şi dacă neamul Egiptului nu se va sui şi nu va veni, nu numai că ei nu vor avea parte de ploaie, ci va veni peste ei prăpădul cu care Domnul va lovi neamurile care nu se vor sui să prăznuiască sărbătoarea corturilor.
19.     Aceasta va fi pedeapsa Egiptului şi pedeapsa tuturor neamurilor care nu se vor sui în Ierusalim să prăznuiască sărbătoarea corturilor.
20.     În ziua aceea va fi (scris) pe clopoţeii cailor: "Sfânt lui Dumnezeu!" Şi vor fi căldările în templul Domnului ca năstrapele înaintea jertfelnicului.
21.     Şi orice căldare din Ierusalim şi din Iuda va fi sfântă Domnului Savaot. Şi vor veni toţi cei ce vor să jertfească şi le vor lua şi vor fierbe carne şi nu va mai fi nici un neguţător, în ziua aceea, în templul Domnului Savaot.